Nawigacja

Losowe zdjęciePrzyjazne strony

Gmina Kęsowo

Akcja PAJACYK

Szkoła bez przemocy

Interklasa

Dziecko w sieci

Nasza klasa

Kuratorium w Bydgoszczy

Statystyki

Dziennik Elektroniczny

Strona logowania


Kliknij aby się zalogować


Office365

Strona logowania


Kliknij aby się zalogować


Gazetki szkolne

Informacje dniaDzisiaj jest
Czwartek 25 Lipca 2024
.

Imieniny obchodzą:
Walentyna, Krzysztof, Jakub
Pogoda na dziś:

W tej chwili naszą witrynę odwiedza 16 gości

Kalendarz

<< Kwiecień 2023 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Projekt RNS

Projekt RNS

Szczegóły dotyczące projektu w zakładce Projekty zewnętrzne oraz po kliknięciu tutaj.

'

Zadania pedagoga

ZADANIA PEDAGOGA  SZKOLNEGO
na rok szkolny 2012/2013 obowiązujące wszkole podstawowej,  gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w świetle rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r.


•    Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
•    Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
•    Prowadzenie zabaw i gier o charakterze terapeutycznym,
•    Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
•    Działania pedagogiczne prowadzone wraz z nauczycielami i innymi specjalistami:
-    w klasach I- III szkoły podstawowej- obserwacja i pomiar pedagogiczny mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
-    w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej- doradztwo edukacyjno- zawodowe;
•    udział w pracy zespołu tworzonego przez nauczycieli i innych specjalistów pracujących w szkole z dzieckiem, którego celem jest:
-    analiza poziomu wiadomości , umiejętności i funkcjonowania ucznia, co do którego  stwierdzono na podstawie działań pedagogicznych potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a następnie opracowanie dla niego Planu Działań Wspierających bądź Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutcznego oraz okresowa ocena skuteczności podjętych działań;
•    podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
•    udzielanie uczniom porad i konsultacji;
•    wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególnie w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
Pedagog szkolny może – podobnie jak inni nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole – prowadzić zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, a także – o ile posiada odpowiednie kwalifikacje, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
•    Działania na rzecz organizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
50,945,737 unikalne wizyty