Nawigacja

Losowe zdjęciePrzyjazne strony

Gmina Kęsowo

Akcja PAJACYK

Szkoła bez przemocy

Interklasa

Dziecko w sieci

Nasza klasa

Kuratorium w Bydgoszczy

Statystyki

Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


  Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół w Żalnie jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, który jest wybierany co roku podczas tajnych wyborów. Przy współpracy z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców SU realizuje następujące zadania:
a) reprezentuje interesy wszystkich uczniów,

b) promuje i rozwija wśród uczniów samorządność na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

c) zwiększa aktywność, rozwija zainteresowania i realizuje własne pomysły dla wspólnego dobra,

d) promuje wiedzę na temat praw uczniów i czuwa nad ich przestrzeganiem

e) zachęca uczniów do różnorodnej działalności,

f) ustala i zatwierdza plan pracy na dany rok oraz czuwa nad terminowością realizacji,

g) współtworzy regulaminy, przepisy, proponuje i podejmuje uchwały,

h) przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej w sprawach    dotyczących praw uczniów,

i) przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, wycieczki, prace na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

j) pomaga w organizowaniu imprez przeprowadzanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego pobierz

 

 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA – Renata Giłka

ZASTĘPCA – Aneta Czerwińska

SKARBNIK – Julia Puppel

SEKRETARZ– Izabela Sowińska

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

KLASA IV A

    PRZEWODNICZĄCA - Lena Borkowska

    ZASTĘPCA - Emilia Gierszewska

    SKARBNIK - Kacper Nowak

    SEKRETARZ - Nikola Rosek

KLASA IV B

PRZEWODNICZĄCY - Jakub Kożuch

ZASTĘPCA - Zuzanna Fabich

SKARBNIK - Alicja Lipińska

SEKRETARZ - Dominika Gierszewska

KLASA V

PRZEWODNICZĄCA - Maja Swoińska

ZASTĘPCA - Paulina Sobczyk

SKARBNIK - Amelia Leszczyńska\

SEKRETARZ - Oliwia Bełczyńska

KLASA VI

PRZEWODNICZĄCY - Bartosz Landowski

ZASTĘPCA - Paweł Brzeziński

SKARBNIK - Julia Puppel

KLASA VII

PRZEWODNICZĄCY - Krystian Okonek

ZASTĘPCA - Martyna Grebin

SKARBNIK - Małgorzata Sikora

SEKRETARZ - Joanna Miszewska

KLASA II GIMNAZJUM

PRFZEWODNICZĄCA - Renata giłka

ZASTĘPCA - Wiktoria Konkolewska

SKARBNIK - Izabela Sowińska

KLASA III GIMNAZJUM

PRZEWODNICZĄCA - Sandra Borkowska

ZASTĘPCA - Weronika Mindykowska

SKARBNIK - Kaja Heyser

 

 

 

Członkowie samorządu opracowali plan pracy na rok szkolny 2013/2014 

 

 

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Odpowiedzialni


Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

1.

Spotkanie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego - utworzenie Rady SU

Wrzesień - listopad 2013r

Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

2.

Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego

3.

Opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu SU

4.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU

5.

Utworzenie sekcji pomocniczych i przydział zadań

6.

Zapoznanie uczniów z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego

7.

 

Współpraca z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym, Radą Rodziców

cały rok szkolny

Dyrekcja szkoły
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Rada Rodziców

8.

 

Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami środowiskowymi, …

cały rok szkolny

Rada Rodziców
Straż Gminna w Kęsowie Wiejska Biblioteka Publiczna

9.

 

Spotkania Zarządu Samorządu Uczniowskiego z opiekunem SU,`

 

według potrzeb

Zarząd SU
Opiekun SU

10.

 

Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego

Według potrzeb

Rada SU
Zarząd SU
Opiekun SU

11.

 

Stałe informowanie społeczności szkolnej o życiu szkoły, pracy i akcjach SU - prowadzenie tablicy informacyjnej i gazetek okolicznościowych, prowadzenie strony internetowej

cały rok szkolny

Opiekun SU
Samorząd Uczniowski

12.

 

Obecność Pocztu Sztandarowego w oficjalnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych

cały rok szkolny

Poczet Sztandarowy
Opiekun SU
Nauczyciel historii

13.

 

Przeprowadzenie sondaży w sprawach ważnych dla życia szkoły i nie tylko

według potrzeb

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski


Imprezy i uroczystości szkolne, akcje charytatywne, prozdrowotne, ekologiczne, inne

1.

Uroczysta akademia z okazji inauguracji roku szkolnego 2013/2014

Wrzesień 2013r

Samorząd Uczniowski

Poczet Sztandarowy

2.

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2013” – Odkrywamy czystą Polskę

Wrzesień 2013r

Samorząd Uczniowski

Szkolne Koło Wolontariatu

Opiekun SU

3.

 

Szczęśliwy numerek - zabawa

Od listopada przez cały rok szkolny

Marta Nowak
Sara Renk

 

4.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – przygotowanie programu artystycznego

Październik 2013r

Samorząd Uczniowski

klasa I gimnazjum

Opiekun SU

5.

Organizacja wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Listopad 2013r

Samorząd Uczniowski

Szkolna Komisja Wyborcza

6.

 

Wykonanie gazetki ściennej z aktualnymi danymi Samorządu Uczniowskiego oraz prawami i obowiązkami ucznia

Listopad 2013r

Samorząd Uczniowski

 

 

7.

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

przygotowanie programu artystycznego o księdzu Nogalski – lokalnym bohaterze,

udział Samorządu Uczniowskiego w uroczystościach

udział pocztu sztandarowego pod Pomnikiem Zamordowanych

Listopad 2013r

Samorząd Uczniowski

Poczet Sztandarowy

Opiekun SU
Nauczyciel historii
Klasa I gimnazjum

 

8.

 

Otrzęsiny klas pierwszych

Listopad 2013r

Samorząd Uczniowski

Opiekun SU

Wychowawca klasy I gim.

9.

 

 

Andrzejki

wróżby andrzejkowe

gazetka tematyczna

- konkurs klas IV-III gimnazjum

Listopad 2013r

Samorząd Uczniowski
Wychowawcy

10.

 

XIV edycja akcji „Góra grosza”- zbiórka funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną

Listopad- grudzień 2013r

Samorząd Uczniowski

Szkolne Koło Wolontariatu

11.

 

Mikołajki
- konkurs „Kto ma więcej czerwonego”

- wizyta Mikołaja – rodzic

- Śnieżynki częstujące słodyczami

- konkurs na wystrój klas

- rozgrywki w piłce siatkowej (uczniowie, nauczyciele, rodzice)

Grudzień 2013r

Samorząd Uczniowski

Opiekun SU

 

12.

 

Wigilia szkolna

- konkurs na najpiękniejszy strój wigilijny

- współorganizacja wieczerzy wigilijnej dla uczniów wszystkich klas, rodziców, nauczycieli

 

Grudzień 2013r

Samorząd Uczniowski

Opiekun SU
Pedagog

 

Zimowa przerwa świąteczna
 

13.

 

 

 

Udział w XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - „Na ratunek. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”

Styczeń 2014r

Samorząd Uczniowski

Opiekun SU

Szkolne Koło Wolontariatu

14.

 

 

Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego za I semestr (rada pedagogiczna)

według harmonogramu

Opiekun SU


ferie zimowe

 

15.

 

Walentynki

konkurs recytatorski „Zakochani są wśród nas”

 

Luty 2014r

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

 

Nauczyciele j. polskiego

16.

 

Konkurs „Jajko wielkanocne”

Kwiecień 2014r

Samorząd Uczniowski

Nauczyciel plastyki

17.

 

Pierwszy Dzień Wiosny

konkurs fotograficzny – „Wiosna budzi się do życia”

konkurs na najładniejszą salę lekcyjną

- promowanie sukcesów uczniów – laureatów konkursów

Marzec 2014r

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

 

 

18.

 

Dzień Kobiet

gazetka ze zdjęciami dziewcząt klas IV- VI

- dla dziewcząt - pokaz mody, prezentacje multimedialne, piosenki, muzyczne hity, pokaz tańca

Marzec 2014r

Samorząd Uczniowski
Wychowawcy klas

 

19.

 

Dzień Patrona Szkoły – Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Maj 2014r

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

Wybrani nauczyciele

 

20.

 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

- akademia – program artystyczny

 

Maj 2014r

Nauczyciele j. Polskiego
Poczet Sztandarowy

Nauczyciel historii

Uczniowie klasy VI

 

 

21.

 

Dzień Sportu

Czerwiec 2014r

Samorząd Uczniowski

Opiekun SU

Nauczyciele wychowania fizycznego

Rada Rodziców

 

22.

 

 

Pożegnanie klasy III gim. kończącej naukę w ZS w Żalnie

 

Czerwiec 2014r

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

Poczet sztandarowy

Wychowawca klasy kończącej

Uczniowie klasy II gim.

23.

 

Zakończenie roku szkolnego

Czerwiec 2014r

Samorząd Uczniowski

Opiekun SU

Poczet Sztandarowy

Dyrektor

Rada Rodziców

23.

 

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2013/2014

Czerwiec 2014r

Opiekun SU

 

 

Dodatkowo:

Całoroczny konkurs o najlepszą frekwencję w klasach,

Dyżury w stołówce szkolnej,

- Zbiórka puszek aluminiowych,

Zbiórka plastikowych nakrętek na cele charytatywne,

Utrzymywanie porządku na terenie szkoły,

- Wyjazdy na basen, kręgle, do kina,

- Dyskoteki szkolne.

 

 

Opracowanie:
Samorząd Uczniowski przy ZS w Żalnie
Opiekun samorządu – A. PankauEFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ

 

PROGRAM ARTYSTYCZNY Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

przygotowany przez uczniów kl. 1 gim.

 

 

 

Obecność POCZTU SZTANDAROWEGO

w oficjalnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych

 

RYWALIZACJA PRZED WYBORAMI

 

Kandydaci przygotowali listy, karty wyborcze oraz plakaty z programami. Prezentują je podczas apelu.

WYBORY – 14.11.2014 r.

 

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

Uczniowie, których numer z dziennika został wylosowany, nie są w tym dniu odpytywani. Uff !

 

GAZETKA

Umiem się zachować w różnych sytuacjach. ‘’

 

DYSKOTEKI SZKOLNE

 

SZKOLNA GRUPA CHEERLEADERÓW W AKCJI


 


 

OTRZĘSINY KLASY 1 GIM. zorganizowane przez uczniów kl. 2 gim i ich Wychowawcę.


 

Góra Grosza’’

Zbiórka pieniędzy na budowę i wyposażenie domów dziecka

 

PROGRAM ARTYSTYCZNY Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Przygotowany przez uczniów klasy Igim.

 

ANDRZEJKI
wróżki, czarownice, czarodzieje

i ich wróżby –konkurs międzyklasowy

 


 

MIKOŁAJKI

Konkurs- kto ma więcej czerwonego ?

Śnieżynki częstują słodyczami

 


 

 

Wizyta Mikołaja

Konkurs na najładniejszą salę lekcyjną

Uczniowie, rodzice, nauczyciele - Mecze piłki siatkowej

Program kabaretowy z okazji otwarcia hali autorstwa uczniów kl. 3 gim.

 

WIGILIA

 

Konkurs na najpiękniejszy stół wigilijny.

 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele – wspólna wigilia.

 


 

Konkurs fotograficzny pt. „Przyroda budzi się do życia”- rozwijamy zainteresowania.

 

Dzień Kobiet

Konkurs na najciekawszą gazetkę.

Chłopcy przygotowali zdjęcia oraz krótkie charakterystyki koleżanek z klasy, pokaz mody, wiersze, muzyczne hity, prezentację multimedialną, scenki. Brawo!

Naprawdę się postarali 

 

A muzyczka gra ♪♪♪

Uruchomiliśmy radiowęzeł . Super 

 

Wyjazd do Multikina na „Kamienie na szaniec ‘’

 

Dzień Wiosny - obejrzeliśmy wideoklipy uczniów klas V i III gim., które zostały przygotowane na gminny konkurs„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i zajęły 1. miejsca,

- wysłuchaliśmy recytacji zwyciężczyni w Powiatowym Konkursie Poezji Miłosnej „Zakochani są wśród nas” oraz Szkolnym Konkursie Recytatorskim,

- w kolorowych strojach i radosnych nastrojach miło spędziliśmy dzień w szkole.

 

Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu:

-dyżury w stołówce szkolnej,

-zbiórka plastikowych nakrętek

 

Program artystyczny z okazji rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA przygotowany przez uczniów kl. 6

 

 

 Masz pomysł na ciekawą imprezę szkolną? Chcesz ją współorganizować? Zgłoś się do opiekuna bądź członka SU!!

Wygenerowano w sekund: 0.01
48,764,245 unikalne wizyty