Nawigacja

Losowe zdjęciePrzyjazne strony

Gmina Kęsowo

Akcja PAJACYK

Szkoła bez przemocy

Interklasa

Dziecko w sieci

Nasza klasa

Kuratorium w Bydgoszczy

Statystyki

Dziennik Elektroniczny

Strona logowania


Kliknij aby się zalogować


Office365

Strona logowania


Kliknij aby się zalogować


Gazetki szkolne

Informacje dniaDzisiaj jest
Czwartek 25 Lipca 2024
.

Imieniny obchodzą:
Walentyna, Krzysztof, Jakub
Pogoda na dziś:

W tej chwili naszą witrynę odwiedza 11 gości

Kalendarz

<< Wrzesień 2023 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Projekt RNS

Projekt RNS

Szczegóły dotyczące projektu w zakładce Projekty zewnętrzne oraz po kliknięciu tutaj.

'

Deklaracja dostępności

WSTĘP:

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Żalnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zszalno.las.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Szkolna 1
89-506 Żalno

Telefon: 52 3341620
E-mail: zszalno@op.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-01-17

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest tylko częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wykazanych poniżej:

– zdjęcia na stronie z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

– pliki nie są dostępne cyfrowo,

– ze względu na użyty system CMS, nie zawsze zachowana jest poprawna struktura nagłówków,

– niektóre elementy strony nie mają poprawnych opisów dla czytnika ekranowego

– brak mapy strony.

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzia ułatwień dostępu, a w nim następujące możliwości:

– zmianę rozmiaru czcionki,

– zmianę koloru tła,

 

Na stronie internetowej można częściowo używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

deklaracje  sporządzono dnia 16-09-2020 r.

ostatnią aktualizację deklaracji sporządzono dnia 21.12.2020 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Szkoły Podstawowej
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Żalnie.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Tomasz Linke - p.o. dyrektor szkoły

 

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: zszalno@op.pl

telefon: 52 3341620

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Dojście do budynku szkoły umożliwia: 

– główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej,

– boczne wejście znajdujące się od strony kompleksu boisk.
Nad wejściami do budynku szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Bezpośrednio na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

3. Miejsca parkingowe znajdują się naprzeciwko szkoły

4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi i administracji.

5. Na każdym poziomie budynku znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wygenerowano w sekund: 0.01
50,942,864 unikalne wizyty